Terug 27 september 2020

Bouwupdate Kronenburgsingel - deel 1

Rijn IJssel bouwt aan de toekomst. Zo ook aan het onderkomen van de opleidingen Zorg & Welzijn: in de periode mei 2020 – februari 2021 wordt de bestaande onderwijslocatie aan de Kronenburgsingel grondig aangepakt.

  • Blog
  • Verbouwen
  • Utiliteit
  • Kuiper Bouw
Leestijd: 2 min

KuiperArnhem is als hoofdaannemer ingeschakeld om de verbouwing in goede banen te leiden. Met onze blogserie #hoestaathetmet volgen wij onze collega en uitvoerder Paul van Son de komende maanden op locatie. Een kijkje achter de schermen dus van deze grootschalige verbouwingsoperatie.  

1. De verbouw is gestart. Wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd?

Wij zijn begin 2020 begonnen met het uitwerken van het Definitieve Ontwerp naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp. Je kunt dit ook wel vergelijken met het boeken van een vakantie: je weet op een gegeven moment naar welk land je op vakantie wilt en in welke plaats je wilt verblijven, maar hoe je er exact moet komen en wat er verder allemaal nodig is voor een prettig verblijf weet je op dat moment nog niet. Zo hebben wij in de aanloop naar de verbouwing samen met het Rijn IJssel, architect en onderaannemers onder meer nagedacht over de fasering van de werkzaamheden, indelingen definitief gemaakt en het afwerkingsniveau van ruimten bepaald.

Medio mei (2020) zijn we op locatie gestart. Dat wil zeggen: de school leegruimen, markeringen aanbrengen wat wel en wat niet gesloopt mag worden, openingen in de gevel gecreëerd voor een efficiënte aan- en afvoer van bouwmaterialen en het daadwerkelijk openbreken van lokalen, plafonds etc. Vrijwel gelijktijdig startte een ploeg met onder meer installateurs, wandenplaatsers, timmermannen weer met het opbouwen van lokalen, op de plek waar zo even eerder nog gesloopt werd. Zo gaan we in sneltreinvaart door tot aan de derde week van augustus, want dan begint het nieuwe schooljaar en willen wij circa 2/3 van de school grotendeels gebruiksklaar opleveren. 

2.  Hoe start je zo’n klus?

We zijn met het uitvoeringsteam, waaronder de projectleider en ik als uitvoerder, al in een vroegtijdig stadium betrokken bij het project. Dat wil zeggen: in de aanbestedingsfase. We hebben toen kritisch meegekeken en meegedacht over de faseringsopzet, omdat de school in verschillende fases verbouwd moet worden. Het onderwijs op locatie moet namelijk zo min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden. Dit betekent dat je zaken als volgorde van bouwen, logistiek en samenwerking met onderaannemers van begin af aan goed in beeld moet hebben. Hierbij ook kijkend naar specifieke wensen vanuit de opdrachtgever, zoals het als eerste opleveren van instructielokalen die her en der verspreid zitten door het gebouw.

We hebben dan ook veel tijd geïnvesteerd in het uitwerken van verschillende faseringsplannen. Zo zijn we met de conciërges van de school en onderaannemers aanvankelijk na schooltijd en in het weekend op locatie gaan kijken wat wel en niet mogelijk was. Vervolgens zoek je dan samen met de opdrachtgever naar een evenwicht tussen enerzijds de meest efficiënte bouwstroom en anderzijds zo min mogelijk verstoring van het onderwijsproces. Uiteindelijk heeft dit tot een gedragen faseringsplan geleid.

3. Voor welke uitdagingen sta je?

De inkt van het faseringplan was nog niet droog, of Corona deed haar intrede. Zowel voor Rijn IJssel als voor ons betekende dit, toen duidelijk werd dat er voorlopig geen onderwijsactiviteiten meer op school mochten plaatsvinden, een heroriëntatie op het faseringsplan. Immers, er ontstond mogelijk extra ruimte om meer vierkante meters in hetzelfde tijdsbestek te verbouwen. Dit vanuit de gedachte om studenten en docenten straks qua overlast zo veel mogelijk te ontzien.

Wat dan nodig is is dat je kunt opschalen, zowel binnen als buiten de organisatie. Denk hierbij aan collega’s die in de vakantie doorwerken en onderaannemers die extra mankracht ter beschikking stellen. Tot nu toe zijn we erin geslaagd om alle partijen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Naast de hoeveelheid vierkante meters, we verbouwen in een tijdsbestek van vier maanden zo’n 2/3 van de school, loop je bij verbouwwerkzaamheden altijd tegen onverwachte zaken aan. Het vraagt dan ook improvisatievermogen: bijvoorbeeld plafondhoogtes die na het wegbreken van bestaande structuren toch anders blijken te zijn. Tegelijkertijd zijn er al materialen ingekocht en staat de onderaannemer al achter je met de vraag of hij mag starten. Het is dan zaak om te denken in oplossingen en deze direct bespreekbaar te maken met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld door de structuur van het bestaande gebouw dan zoveel mogelijk te volgen en hier maatwerk op toe te passen.  

4. Welke oplossingen heb je hiervoor bedacht?

We hebben al vrij vroeg in het traject een mock-up gemaakt, oftewel een op ware grootte vervaardigde proefopstelling van een leslokaal. Hiermee had Rijn IJssel direct een beeld van de nieuwe lesomgeving, zodat het ontwerptraject versneld werd en vrijwel aansluitend gestart kon worden met het leeghalen van de school en aanvang van sloopwerkzaamheden.

Zoals gezegd zetten we in organisatorisch opzicht ook een tandje erbij: zowel collega’s als onderaannemers werken in de bouwvak door om zoveel mogelijk lokalen en functies voor de start van het nieuwe schooljaar gebruiksklaar te krijgen. Verder produceren we met onze eigen timmerwerkplaats de vele binnenkozijnen die in het gebouw geplaatst worden en hebben we zo de levertijden in eigen hand.

5. Wat is de volgende fase?

Momenteel treffen we voorbereidingen voor het resterende deel van de verbouwing, welke in de periode augustus t/m februari 2021 in etappes zal worden uitgevoerd. Het gaat hier om hetzelfde soort werkzaamheden, alleen is de school dan weer grotendeels in gebruik. Dit brengt nog meer afstemming en maatregelen met zich mee. Denk hierbij aan tijdelijke wanden die geplaatst moeten worden om bouw- en studentenstromen fysiek van elkaar te scheiden. Maar ook het inplannen wanneer er wat verbouwd mag worden. Want niemand wordt natuurlijk blij om les te volgen als in de ruimte ernaast of erboven een vakman met een klopboor bezig is. Voorlopig zijn we dus nog wel druk om op de Kronenburgsingel alles in goede banen te leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.