Terug 17 november 2020

Bouwupdate Kronenburgsingel - deel 2

Eind oktober bezochten we opnieuw de onderwijs locatie Zorg & Welzijn aan de Kronenburgsingel in Arnhem. Hier is namelijk sinds mei van dit jaar een grote verbouwingsoperatie gestart. Eind augustus leverden wij een deel van het onderwijsgebouw op aan het Rijn IJssel. Kijk je weer met ons mee?

  • Blog
  • Verbouwen
  • Utiliteit
  • Kuiper Bouw
Leestijd: 2 min

KuiperArnhem is als hoofdaannemer ingeschakeld om de verbouwing in goede banen te leiden. Met onze blogserie #hoestaathetmet volgen wij onze collega en uitvoerder Paul van Son de komende maanden op locatie. Een kijkje achter de schermen dus van deze grootschalige verbouwingsoperatie.  

1. Tijdens het vorige bezoek werd er nog volop gesloopt. Nu wordt er inmiddels weer enkele weken lesgegeven. Kun je ons in vogelvlucht meenemen wat er de afgelopen tijd op locatie is gebeurd?

Om te beginnen: eind augustus 2020 hebben wij circa 70% van het gebouw, bestaande uit les- en instructielokalen maar ook gangzone ’s, gebruiksklaar opgeleverd aan het Rijn IJssel. Oftewel: voorzien van nieuwe vloeren, wanden, plafonds, kozijnen en LED-verlichting. Ook is de luchtbehandeling volledig vernieuwd en de brandcompartimentering aangepast. Er is in de zomermaanden dus behoorlijk veel werk verzet.

Min of meer tegelijkertijd zijn we ook begonnen aan het voorbereiden van fase 3 van de verbouwing, oftewel het resterende vloeroppervlak van ca. 1.800 m² met theorielokalen, medewerkersgebied en receptie. Deze fase loopt van eind augustus tot naar inschatting begin december 2020. Hiermee is de upgrade van de locatie Zorg & Welzijn dan volledig afgerond.

2.  Begin december 2020? In de vorige blog spraken we er nog over dat de verbouwing, al dan niet in etappes, in februari 2021 gereed zou zijn.

Dat klopt. Echter door COVID-19 hebben we vooral tot aan de zomerperiode kunnen opschalen in onze productie: de bezettingsgraad van het gebouw was namelijk beperkt. Hierdoor hebben we fases versneld kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we ook de juiste onderaannemers op dit project geselecteerd, waardoor we samen ook écht meters hebben kunnen maken. Dit geeft rust, zeker als je beseft dat in fase 3 de school grotendeels weer in gebruik is en je dan weer meer om de lesactiviteiten heen moet plannen.

3. Hoe is het om te verbouwen nu de school grotendeels weer in gebruik is?

In de voorbereiding hebben we hier de nodige aandacht aan besteed. Zo zijn er trappenhuizen die enkel door scholieren en medewerkers van de school in gebruik zijn en andersom. Op deze manier houden we bouw- en scholierenstromen van elkaar gescheiden en lopen we elkaar niet voor de voeten. Werkzaamheden met een grote mate van geluidshinder, zoals hak- en breekwerk, plannen we zoveel als mogelijk buiten de reguliere lestijden om of hebben  grotendeels plaatsgevonden in de herfstvakantie. Er is dus iets meer afstemming nodig met elkaar, maar dat is ook heel normaal bij dit soort opdrachten.

4. De verbouwing loopt tot nu toe erg soepel. Wat is het ‘geheim’ hier achter?

Dat de planning uitpakt zoals vooraf met de school en ons uitvoeringsteam bedacht. Voor dit project hebben we gekozen om zelf de regie te nemen voor wat betreft de invulling van de planning. Dus bijvoorbeeld geen LEAN-planning waarbij je van tevoren met alle leveranciers en onderaannemers gezamenlijk een planning opstelt. De reden hiervoor is dat het Rijn IJssel op bepaalde onderdelen ruimte nodig had om nog (ontwerp)keuzes te maken: hier moet je dan flexibel in zijn en je lopende werk hier om heen plannen. Dit betekent dat je op de bouwplaats kort en direct moet kunnen bijsturen: dit doen we door dagelijks ‘daily stands’ met alle uitvoerende partijen te houden. Dit gaat erg goed, mede ook door de inzet en aanpassingsvermogen van de installateur (ITN). Verder hebben we tot nu toe weinig uitval gehad van vakmensen (COVID-19). Hopelijk blijft dit de komende weken ook zo. 

5. Wat vindt de school, oftewel de scholieren en studenten eigenlijk van hun nieuwe werk- en lesomgeving?

Het Rijn IJssel is zeer te spreken over het proces: dat wil zeggen de manier, de snelheid en de kwaliteit van bouwen. Wat de scholieren en docenten zelf vinden van hun nieuwe werk- en lesomgeving? Als ik zo rond kijk zou ik zeggen dat het behoorlijk is opgefrist, eigentijdser gemaakt. Maar eigenlijk moet je over anderhalve maand nog een keer terug komen: dan is de verbouwing achter de rug en kun je het eindresultaat beoordelen.    

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.