Terug 2 april 2024

Nieuwbouw Insula Dei is een logistieke puzzel

Aan de statige Velperweg in Arnhem, grenzend aan park Angerenstein, ligt landgoed Rennen Enk. Deze ‘verborgen schat in de stad’ ligt dicht bij de binnenstad van Arnhem en op korte afstand van Velp en Rozendaal. Kuiper Bouw realiseert hier een nieuw complex met 36 huurappartementen.

  • Kuiper Bouw
Leestijd: 2 min

Tekst: Emmy Kattenbelt | beeld: Daniel Willemsen

Een bouwlocatie met historie

Landgoed Rennen Enk kent een rijke geschiedenis. Wie vanaf de hoofdingang aan de statige Velperweg het terrein op rijdt, passeert eerst de monumentale villa Rennen Enk. Deze deed ooit dienst als burgemeesterswoning voor baron Van Pallandt en werd later gebruikt als gerechtshof. Nu is de villa onderdeel van woonzorgcentrum Insula Dei en zijn er appartementen voor ouderen gevestigd. Insula Dei is voortgekomen uit het voormalig kloosterverzorgingshuis van de zusters van Liefde. In de jaren vijftig werden op het terrein een verpleeghuis (Regina Pacis) en twee scholen gebouwd. In de loop der tijd zijn deze gebouwen getransformeerd naar appartementen. En in 2008 maakte het oude zorgcentum plaats voor nieuwbouw.

Jelle & Johans kijk op het werk

We vragen 2 collega’s naar hun kijk op een project; projectleider Johan Sanders en uitvoerder Jelle Vreeman. Johan zorgt er in zijn rol als projectleider voor dat de behoeften van de opdrachtgever, omwonenden, gemeente en partners gedurende de verschillende fases van het bouwproces goed begrepen en gemanaged worden. Uitvoerder Jelle Vreeman is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats.

(Interview met Jelle en Johan begint onder de foto)

Voor wie wordt hier gebouwd?

Johan: “In opdracht van Stichting Beheer Insula Dei bouwen we 36 nieuwbouw huurappartementen. De 2- en 3-kamerappartementen zijn bedoeld voor senioren die zelfstandig willen wonen maar met de mogelijkheid om zorg in te huren en gebruik te maken van alle faciliteiten op het landgoed. Het gebouw wordt ontsloten op een transparant atrium dat tegelijk als sociale ontmoetingsplek gaat dienen. Ik denk dat dit project tegemoet komt aan een grote behoefte in de Arnhemse samenleving aan woonvormen voor senioren met de mogelijkheid voor zorg op maat.”

Welke logistieke uitdagingen brengt deze locatie met zich mee?

Johan: “Dit project kent een aantal logistieke uitdagingen waar we in de voorbereidingsfase goed over nagedacht hebben. De bouwplaats ligt achter op het landgoed en wordt omgeven door grote, monumentale bomen. Het terrein is bovendien licht glooiend en kent hoogteverschillen. Hierdoor is er beperkte ruimte beschikbaar voor de opslag van materialen. Alle werkprocessen zijn vooraf uitgedacht en ingepland. Bijvoorbeeld: waar, wanneer en hoe vindt de aan- en afvoer van materialen plaats en via welke route. Dit vraagt om een intensieve dialoog met alle betrokken partijen. De gemeente, de opdrachtgever, onze leveranciers en de omgeving.

Jelle: “Het is fijn dat Stichting Beheer Insula Dei heeft meegedacht in de uitdagingen en er in het complex direct naast de bouwput een appartement ter beschikking is gesteld als uitvoerdersruimte. Vanuit hier worden de werkzaamheden in de bouwput gecoördineerd. Om de monumentale toegangsweg niet onnodig en zwaar te belasten en de overlast door bouwverkeer op het terrein te beperken, is er een ontsluiting aan de achterzijde gemaakt. Langs de aanvoerroute naar de bouwput hebben we de bomen voorzien van bescherming.

Hoe communiceren jullie met de omgeving?

Jelle: “Landgoed Rennen Enk grenst aan één zijde aan park Angerenstein. In de directe omgeving zijn drie scholen en een kinderdagverblijf gevestigd. Dit maakt dat we extra goed moeten letten op de veiligheid rond de bouwlocatie. We hebben regelmatig contact met de schooldirecties en het kinderdagverblijf en houden elkaar op de hoogte over geplande activiteiten. Zo was er onlangs een schoolreisje gepland en stonden er bussen bij de school geparkeerd om de leerlingen op te halen. De ingang van de bouwplaats is dan minder toegankelijk dus passen we onze leveringen hierop aan. Op reguliere schooldagen plannen we geen leveringen in tussen 08.15 en 08.30 uur. En als we heel veel transport verwachten op een dag informeer ik de scholen, zorg ik voor een verkeersbegeleider en zetten wij een afzetting neer. Door waarschuwingsborden te plaatsen rond de in- en uitrit van het bouwterrein worden onze leveranciers en co-makers duidelijk gewezen op de mogelijkheid van overstekende schoolkinderen.”

Jelle: “We zijn ons er van bewust dat we op een terrein werken waar kwetsbare ouderen wonen. Bijna dagelijks maken we langs het bouwhek een praatje met belangstellende bewoners en bezoekers. Ze maken een wandeling op het landgoed en komen even langs om te kijken hoe de bouw vordert. Leuk dat er belangstelling is voor ons werk. Uiteindelijk willen we voor deze mensen een mooi en duurzaam gebouw neerzetten waar ze straks prettig kunnen wonen.”

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.