Terug 11 januari 2023

Over Kuiper Bouw: interview met Walter Valk en Henk de Ruiter

Walter Valk (47) houdt zich bij Kuiper Bouw bezig met het meedenken en adviseren van opdrachtgevers in de ontwerp- en planvormingsfase en Henk de Ruiter (58) is verantwoordelijk voor de aansturing van de productie op de bouwplaats. Samen optimaliseren en realiseren ze bouwprojecten. Vijf vragen over Kuiper Bouw.

  • Kuiper Bouw
Leestijd: 2 min

Tekst: Lonneke Kranendonk | beeld: Daniel Willemsen

"We beheersen het bouwproces van begin tot eind"

1. Wat doet Kuiper Bouw zoal?

Walter Valk: “Kuiper Bouw richt zich vooral op de wat grotere bouwprojecten. Daarbij kijken we breder dan alleen de uitvoering. We adviseren in het voortraject en denken graag mee bij ingewikkelde uitdagingen over kosten, duurzaamheid, logistiek en planning. Vaak maken we verschillende scenario’s die we tot in detail uitwerken. Zo ontstaat al vroeg in het proces een duidelijk beeld van de keuzemogelijkheden die je als opdrachtgever hebt.” Henk de Ruiter vult aan: “Het liefst starten we al tijdens de planvormingsfase van een project. Op die manier brengen we vele jaren aan bouwervaring vroegtijdig in. Dan heb je minder verassingen tijdens de realisatie en loopt het proces op de bouwplaats soepel door.”

2.  Voor wie bouwen jullie?

Walter: “We denken vanuit de vraag en laten ons hierin graag uitdagen door verschillende opdrachtgevers. Maar door de jaren heen hebben wij onze kennis wel gericht georganiseerd en kun je zeggen dat gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen ons goed weten te vinden.” Henk: “Uiteindelijk bouwen we natuurlijk voor de bewoner of eindgebruiker van een gebouw. Ze maken ook onderdeel uit van ons proces. We informeren ze gevraagd en ongevraagd over de voortgang en zorgen dat er voldoende één op één contacten zijn. Bijvoorbeeld door ze naar de bouwplaats te halen voor een rondgang.”

3.  Waarin onderscheidt Kuiper Bouw zich?

Henk: “Vooral als betrokken bouwpartner. Niet alleen bij onze opdrachtgevers, maar ook in relatie tot de omgeving. Een klein voorbeeld van onze betrokkenheid: bouwen in een bestaande buurt of wijk geeft overlast. Als we dit kunnen beperken door bijvoorbeeld aan- en afvoer van materialen zoveel mogelijk te combineren, dan denken we altijd in het belang van de omgeving mee.” Walter voegt toe: “Bij Kuiper Bouw combineren we creativiteit met vakmanschap. Op die manier bekijken we elke keer welke oplossing het beste aansluit bij de wensen en behoeften van onze klanten en stakeholders. We denken mee met de keuzes, maar zijn tegelijkertijd bewaker van het financiële proces. We doen het echt samen met de opdrachtgever.”

4. Jullie bouwen op dit moment 124 woningen in het Gashouderskwartier, hoe verloopt zo’n proces?

Henk: “Daar zijn we na pakweg anderhalf jaar voorbereiden, deze zomer met de bouw gestart. Hoewel het hele proces een continue stroom is, zijn er wel vaste overgangsmomenten. Zo wordt enkele maanden voor de start van de bouw met het uitvoeringsteam het bouwplan nog een keer grondig doorgenomen. Dat is in feite het eerste overdrachtsmoment.” Walter: “Ook in de planvorming zijn er verschillende fases die we met elkaar doorlopen. Dat gaat van schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, aanvragen van vergunningen tot uitvoerings-gereed ontwerp. We werken hierbij van grof naar fijn. Bouwen is bij ons eigenlijk een continu proces. Van samenwerken met planvoorbereiders en kostendeskundigen tot het betrekken en afstemmen met het uitvoeringsteam dat het project op de bouwplaats uiteindelijk gaat maken. Door onze werkwijze kunnen we het totale bouwproces, van begin tot eind, beheersen. Hiermee voorkomen we dat zaken tussen wal en schip vallen.”

5. Hoe lang werken jullie al bij Kuiper en wat is er mooi aan het werk?

Walter: “Ik ben nu 16 jaar aan Kuiper verbonden en het mooie aan het vak vind ik dat je zowel de eerste schetsen voorbij ziet komen, als wat later in het proces de sleutels van het uiteindelijke gebouw aan de klant overdraagt. Van een A4-tje tot een gebouw! Ook vind ik het prettig om te werken in een bedrijf waar oog is voor een goede balans in leeftijden. Oudere medewerkers die levenservaring inbrengen en jongere medewerkers die met behulp van nieuwe digitale middelen voortdurend zoeken naar mogelijkheden hoe we onze processen slimmer en beter kunnen organiseren. Dat zorgt voor een hele prettige dynamiek en helpt ons vooruit als lerende organisatie.” Henk werkt inmiddels al 21 jaar bij Kuiper: “Ik koos destijds voor Kuiper vanwege de romantiek van een familiebedrijf, het samen iets realiseren. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. De mensen bij Kuiper denken niet alleen mee met hun opdrachtgevers, maar ook met elkaar. Werknemers hebben aandacht voor elkaar en diezelfde aandacht reikt zelfs tot de familieleden van onze werknemers.”

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.