Terug 14 december 2021

Vijf vragen aan - Ton van Eldonk

Zinzia Zorgroep is er voor oudere mensen met dementie en/of lichamelijke klachten. Daarbij gaat het altijd om complexe, intensieve zorg. Met zo’n 900 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers zet Zinzia zich dagelijks in om ouderen goede en persoonlijke zorg te bieden in een van haar vier verpleeghuizen in Wageningen, Renkum en Bemmel.

  • Kuiper Bouw
Leestijd: 2 min

Een van die verpleeghuizen is Rumah Kita: een woongebouw speciaal opgezet voor Indische en Molukse ouderen.  Het bijzondere karakter van dit huis blijkt uit alles: het eten, het bijwonen van activiteiten, de toko….

Om voorbereid te zijn op de huidige en toekomstige zorgvraag ging onlangs de derde verdieping op de schop. Hier worden 27 appartementen omgebouwd naar 40 kamers (en gemeenschappelijke huiskamers) voor het leveren van zware zorg voor aan bed gebonden patiënten.

We spraken hier onlangs over met Ton van Eldonk, clustermanager en onder meer verantwoordelijk voor het woon- en culturele programma binnen Rumah Kita

1. Wat maakt dit verpleeghuis bijzonder?

Er wonen hier 166 bewoners met een Indische of Molukse afkomst. Ook een deel van het personeel heeft een directe link met Indische en Molukse cultuur. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer in het huis: zowel in de aankleding, de omgang met elkaar als het bijwonen van activiteiten. Dit zorgt er voor dat ouderen zich hier thuis voelen, in het bijzonder zij die aan het dementeren zijn: de specifieke keuken en/of muziek activeert herinneringen die nog ‘het meest dichtbij zijn’. Dit zorgt in veel gevallen voor een gevoel van warmte en geborgenheid. Niets voor niets weten ouderen uit heel Nederland Rumah Kita goed te vinden.   

2. Het gebouw oogt nog vrij nieuw. Waarom een verbouwing?

We zien landelijk de behoefte onder ouderen toenemen voor verpleging en intensieve geestelijke zorg, ook wel bekend als de psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Deze ontwikkeling zien wij ook terug in ons bewonersbestand. Dit vraagt dus om een andere manier van bewoning en zorg leveren: hier anticiperen wij op door een verdieping specifiek in te richten om meer nabijheid te kunnen bieden. Op deze manier kunnen wij in het geval van een toenemende en of complexe zorgvraag, dit ook in de toekomst goed binnenshuis opvangen.

3. Wie komen er op de afdeling te wonen?

Deels ouderen die momenteel al in Rumah Kita wonen. Daarnaast ouderen die momenteel op de wachtlijst staan, maar die we nog niet hebben kunnen plaatsen. Het zijn -zoals gezegd- ouderen met een Indische of Molukse afkomst of zij die daar op de een of andere manier nadrukkelijk mee verbonden zijn. Hier spelen wij bijvoorbeeld ook met de inrichting van de nieuwe vleugel specifiek op in: we werken met interieurthema’s die terugslaan op de ‘roots’ van de bewoners. Zo hebben wij onlangs nog de keuze voor de vloerafwerking gewijzigd: hier is toch niet voor grijs gekozen, terwijl deze beter scoorde op functionaliteitseisen. De vloer die we uiteindelijk gekozen hebben sluit namelijk beter aan bij de woonbeleving van de bewoners: aardser, warmer. 

4. Kuiper Bouw: hoe zijn zij hier terechtgekomen?

We hebben begin dit jaar een aanbesteding opgestart waar meerdere aannemers voor zijn uitgenodigd. Kuiper Bouw was hier één van. Hun inschrijfprijs was het meest concurrerend en daarnaast deelden ze ongevraagd hun visie hoe de verbouwing in een aantal opzichten slimmer/efficiënter gerealiseerd kon worden, met hierbij een gevoel van dienstbare inzet in relatie tot de bewoners en personeel van Rumah Kita. Dit gaf veel vertrouwen.  Zeker met het vooruitzicht dat er gedurende meerdere maanden een behoorlijke ingreep wordt gedaan, diep in het gebouw.

5. De verbouwing: hoe gaat het tot dusver?

We hebben een voorspoedige start gekend: een groot aantal appartementen hebben we direct aan het einde van de zomer vrij kunnen maken. De bewoners zijn -tijdelijk- ondergebracht in een ander deel van dezelfde verdieping, waardoor Kuiper Bouw direct groot heeft kunnen opschalen.

De afstemming hierover verloopt prettig: er wordt in alle opzichten goed meegedacht en de mensen van Kuiper hebben ook oog voor de bewoners: zo plaatsen ze bijvoorbeeld een nieuwe wasbak op het moment dat de bewoner(s) elders in het gebouw een activiteit heeft, zodat de bewoner hier zelf geen hinder van hoeft te ondervinden. Tegelijkertijd: als ‘huis’ doen we zo nu en dan ook iets terug voor hun inzet: zo mochten de werklieden laatst ook gebruik maken van een buffet, verzorgd vanuit het huis.   

Er is een goede wisselwerking en sprake van wederkerigheid. Dat blijven we vanuit Zinzia ook graag doen, in ieder geval tot half januari 2022. Dan moet de gehele 3e verdieping namelijk weer volop in dienst staan van de bewoners zelf en het zorgpersoneel.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.