Terug Waardwonen

Sloop & nieuwbouw Klappenburg

Nieuwbouw met een circulair tintje

Waardwonen maakt plannen om aan de Gerard Rijssenbeek-, Klappenburg- en Meidoornstraat in Bemmel 21 bestaande woningen te vervangen voor 29 nieuwbouwwoningen. De wens is om hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van herbruikbare en circulaire materialen.

  • Wonen
  • Nieuwbouw
  • Engineer & Build
  • Kuiper Bouw
Status: In voorbereiding
Aantallen: 29 woningen
Partners: KAW architecten
Leestijd: 2 min

Klappenburg

In Bemmel is door Waardwonen in samenwerking met de bewoners en bewonerscommissie gewerkt aan de nieuwe plannen voor (een gedeelte van) de Gerard Rijssenbeekstraat, Klappenburgstraat en Meidoornstraat. De uitkomst is dat een deel van de woningen in deze straten wordt gerenoveerd en een ander gedeelte wordt gesloopt. Met daarvoor in de plaats nieuwbouw in verschillende typen. Door de sloop van 21 bestaande grondgebonden woningen wordt ruimte gemaakt voor de nieuwbouw van 29 woningen. Er komen straks 18 boven- en benedenwoningen, 3 eengezinswoningen en 8 levensloopbestendige woningen.

Bouwteampartner+

Op basis van een meervoudige onderhandse aanbesteding is Kuiper Bouw geselecteerd om in bouwteamverband het voorlopige ontwerp te vertalen naar een esthetisch, bouwkundig en bouwfysisch concept. Dit zal moeten leiden tot een begroting op basis waarvan uiteindelijk de aannemingsovereenkomst kan worden gesloten. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 duidelijk wordt of de woningen volgens de beoogde opgave gerealiseerd gaan worden.     

Circulair karakter

Waardwonen heeft de doelstelling om in 2030 volledig circulair te bouwen. Bij dit project is circulariteit geen ‘hard criterium’, maar het is de wens wel om zowel bij de sloop als de nieuwbouw rekening te houden met onder andere recycling, hergebruik van materialen, het toepassen van circulaire materialen en te anticiperen op toekomstige demontabiliteit van de nieuwbouw. In de selectiefase heeft Kuiper Bouw samen met verschillende partners onderzoek gedaan en advies uitgebracht over de toepassing van herbruikbare en circulaire materialen in de nieuwbouw.    

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.