Terug Rijn IJssel

Upgrade onderwijslocatie Apeldoornseweg

Toekomstbestendig onderwijs in een rijksmonumentaal pand

Op de zuidoostelijke hoek van de Apeldoornseweg en de Pontanuslaan, tegenover Park Sonsbeek, staat een juweel van een schoolgebouw. Sinds de zomer van 2023 is het rijksmonumentale gebouw het nieuwe onderkomen van de opleidingen Zorg & Welzijn van Rijn IJssel. Kuiper Bouw heeft het onderwijscomplex verbouwd en verduurzaamd. Ook is de buitenschil gerestaureerd.

  • Utiliteit
  • Verbouwen
  • Engineer & Build
  • Kuiper Bouw
Status: Gerealiseerd
Aantallen: 3.271 m² B.V.O.
Partners: Oostwest Architecten & ITN Installatietechniek
Leestijd: 2 min

Grootschalige upgrade

Het monumentale schoolgebouw aan de Apeldoornseweg 210 was reeds in gebruik door Rijn IJssel. Het gebouw deed jarenlang dienst als onderkomen van onder meer de Vakschool Wageningen. Wegens verhuizing naar een andere locatie, ontstond de mogelijkheid om hier een nevenlocatie te openen voor de opleidingen Zorg & Welzijn. In de afgelopen jaren is dit cluster aan de Kronenburgsingel zo snel gegroeid, dat uitbreiding op een andere locatie noodzakelijk was.

Een groot deel van de indeling van het gebouw was al geschikt, waardoor er geen grote constructieve wijzigingen nodig waren. Wel is door Rijn IJssel nadrukkelijk gekeken hoe binnen de gehele locatie een meer gedeelde leer- en werkomgeving voor studenten en werknemers van Rijn IJssel kon ontstaan. Zo zijn individuele kantoorruimtes opgeheven of zoveel mogelijk geclusterd in één of meerdere centrale werkplekomgevingen. Bij de herinrichting en realisatie van de functies in het gebouw is ook aansluiting gezocht bij het concept Rijk Onderwijs van Rijn IJssel, met onder meer zelfstudieplekken en overloop van praktijk- naar theorie-/instructielokalen.    

Duurzaam karakter

Naast de ruimtelijke ingrepen is het gebouw ook verduurzaamd en installatietechnisch verbeterd door onder meer LED verlichting aan te brengen en de luchtbehandeling te vernieuwen. Elke klas heeft nu ook zijn eigen unit, zodat er precies naar behoefte wordt verwarmd/gekoeld en geventileerd. Een duurzame oplossing die er voor zorgt voor een frisse en gezonde omgeving waarin leerlingen zich beter kunnen concentreren. Het gebouw heeft door de verbouwing een flinke sprong vooruit gemaakt qua duurzaamheid en klimaatbeheersing.

(nieuwsbericht gaat verder onder de foto)

Onderwijscomplex met monumentaal karakter

De oorsprong van het huidige onderwijscomplex aan de Apeldoornseweg gaat terug tot 1916-1917: in opdracht van de gemeente Arnhem werd toen de voormalige Hogere Burgerschool voor Meisjes (H.B.S.) gebouwd naar ontwerp van ingenieur G.C. Bremer.  Het gebouw wordt in architectuurhistorisch opzicht gewaardeerd en gezien als een goed en gaaf voorbeeld van een monumentaal schoolgebouw in een sobere stijl die invloeden van het rationalisme en het traditionalisme vertoont.

Het interieur, met onder meer kruisgewelven, gordelbogen, vloeren met geometrische patronen en gangen met op de wanden gemetselde gele glazuurde baksteen, verkeert voor een belangrijk deel nog in oorspronkelijke staat. Reden te meer om tijdens de verbouwingswerkzaamheden in het pand uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Zo zijn kwetsbare delen, zoals ornamenten, extra ingepakt. Ook zijn tijdens de verbouwing nieuwe vondsten gedaan, zoals oorspronkelijke deuren of vloeren die achter of onder bestaande lagen tevoorschijn kwamen. Bij zulke vondsten is met deskundigen bekeken hoe ermee om te gaan en zelfs in onze eigen werkplaats gerestaureerd.

Inclusief stuk engineering

Voorafgaand aan de realisatie is, op basis van een definitief ontwerp, een stuk engineeringstraject opgepakt. Samen met Rijn IJssel, de architect en partners hebben we meegedacht over de fasering van de werkzaamheden, indelingen definitief gemaakt en voorstellen gedaan voor de materialisatie. Extra uitdagend aan deze opdracht was het inpassen van een geheel nieuw klimaatsysteem in een monumentaal gebouw, waarbij zoveel mogelijk van de bestaande constructie behouden moest blijven. Met veel passen en meten, zijn we hier door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen in geslaagd. Het resultaat mag er wezen! 

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.